Hazebroek Totaal Onderhoud

 

Privacyverklaring Hazebroek Totaal Onderhoud

Datum laatste wijziging: 21 mei 2018 

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Hazebroek Totaal Onderhoud worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Hazebroek Totaal Onderhoud met persoonsgegevens omgaat.

De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de verwerking van betalingen, offertes, enz.    

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website of contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u ons een verzoek stuurt, wanneer u contact met ons opneemt voor informatie of een offerte aanvraag en akkoord gaat met een aangeboden offerte. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante services.

1.2 Verwerking van uw gegevens

Meer specifiek, om uw verzoek betreffende een offerte en het maken van facturen, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

·        Contact e-mailadres

·        Contact telefoonnummer

·        Naam

·        Adres

De gegevens zijn nodig voor het verwerken van offertes en contact betreffende onze dienstverlening.

Om uw betaling te verwerken, zullen wij de volgende informatie dienen te verzamelen:

  • Gegevens      van de betaalrekening

2. DELEN van uw informatie

We kunnen u persoonsgegevens delen met externe partijen wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is Hazebroek Totaal onderhoud wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak. 

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen. 

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail voor gegevensbescherming sturen, via info@hazebroektotaalonderhoud.nl of schrijf naar Hazebroek Taal Onderhoud, Ambrgeel 36, 2718 BN, Zoetermeer. 

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: info@hazebroektotaalonderhoud.nl of schrijf naar Hazebroek Taal Onderhoud, Ambrgeel 36, 2718 BN, Zoetermeer. Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven. 

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte. 

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Hazebroek Totaal Onderhoud behoudt persoonsgegevens alleen zolang het nodig is. Financiële gegevens, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd. 

8. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren. 


Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail. Deze communicatie is uitsluitend dienst gerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze services en/of dienstverlening. Deze berichten worden verzonden via info@hazebroektotaalonderhoud.nl of hazebroektotaalonderhoud@kpnmail.nl . Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden voor e-mails. 

12. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Hazebroek Totaal Onderhoud kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Zoetermeer, 21 mei 2018